ผู้สอน
pirak Khamsri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปวช.2/2 วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20398

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ