homeม.1/4
person
ม.1/4

ผู้สอน
นาย ชล มะลิงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
204

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายวิชา

ขยันหน่อย นะครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)