การเป็นผู้ประกอบการ

ภณิชญา ชมสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์