การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 353513
ผู้สอน

สุณี หงษ์วิเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 353513

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20407

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำอธิบายชั้นเรียน

นิสิตปริญญาโท รุ่น 11-1 *11-2*12-1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.