ผู้สอน
นางสาว ดรุณี ทุมมากรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2041

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย


คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1/1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์