ผู้สอน
กนกวรรณ บัวเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คหกรรมเพื่อการโรงแรม ปวช2/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20412

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

-