ง31101-2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิเดช จิตรมุ่ง

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4