การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.2 ปี2559
ผู้สอน

อาจารย์ กฤติเมธ โอพั่ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.2 ปี2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20418

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ปวส.2 สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ โอพั่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.