ป.6/2-2559

นวลจันทร์ ตระกูลวาง

โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน