หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 3/2558
ผู้สอน

ชนกันต์ จิตมนัส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 3/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20426

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย จุดประสงค์ ลักษณะ ปรัชญาและหลักการในการดำเนินการส่งเสริมการประมง การวางแผนและการประเมินผลโครงการส่งเสริม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของงานด้านการประมง การเพาะเลี้ยง การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรประมง หลักการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม มีการทัศนศึกษานอกสถานที่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.