คอมพิวเตอร์ ม.3


ผู้สอน
นางสาว น้อมจิตร เฉลยไกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.3

Class ID
2044

สถานศึกษา
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.3 ของโรงเรียน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)