วิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ปวส.

อรพิน งามล้ำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ปวส. อาจารย์ อรพิน งามล้ำ