ผู้สอน
คำปอง วังคีรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกปีที่ 6 -2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20453

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดนิมมานรดี


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์