ปรับพื้น บช บริหาร


ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปรับพื้น บช บริหาร

Class ID
20476

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบายวิชา

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ PDCA


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)