ปวช.คอมพิวเตอร์ 2/56

อ.ไกรสรณ์ คลอดทองเพชร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2/56