การตลาดบริการ
ผู้สอน

อรพิน งามล้ำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การตลาดบริการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20486

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริการธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ตลาดบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.