ผู้สอน
สิริรักษ์ ขันฒานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

OOP IT 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20495

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ