ผู้สอน
นายวัฒนา วัฒนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 1/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20503

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)