เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ชายฝั่ง
ผู้สอน

นายมาโนช ขำเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ชายฝั่ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20512

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการสอนวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ชายฝั่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.