การขึ้นโมเดล
ผู้สอน

หทัยรัตน์ บุญเนตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การขึ้นโมเดล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20516

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

การปั้นโมเดลจากโปรแกรมมายา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.