ผู้สอน
นายวัฒนา วัฒนกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20521

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์