เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
ผู้สอน

วีระศักดิ์ ไชยชาญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20526

สถานศึกษา
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.