ผู้สอน
วีระศักดิ์ ไชยชาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการเครื่องจักรกล


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20528

สถานศึกษา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ตามคำอธิบายรายวิชา