homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1

ผู้สอน
person
นางสาว อารีย์ ศรีแจ้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2053

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)