สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้สอน

วิกิจ ผินรับ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20537

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดสัมมนาทางวิชาการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.