homeวิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย บรรพต บุตรน้ำเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2055

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรม เเละมีกิจกรรมที่หลากหลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)