homeวิชาวิทยาศาสตร์
person
วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาย บรรพต บุตรน้ำเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2055

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรม เเละมีกิจกรรมที่หลากหลาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)