ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ (๐๐๐ ๒๕๔)
ผู้สอน

พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ (๐๐๐ ๒๕๔)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20551

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาแกนพระพุทธศาสนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.