เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอ่านค่าตัวต้านทาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐณิชา เวทติกูล

อัสสัมชัญลำปาง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิคการอ่านค่าตัวต้านทานเเบบ 4 เเถบสี เทคนิคง่ายๆใครก่อ่านได้