การอ่านค่าตัวต้านทาน

ณัฐณิชา เวทติกูล

อัสสัมชัญลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการอ่านค่าตัวต้านทานเเบบ 4 เเถบสี เทคนิคง่ายๆใครก่อ่านได้