ผู้สอน
นางสาว สิริธร วงค์หลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20579

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคะบบการบริหารธุรกิจในช่องทางออนไลน์