เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้ในการเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint วิธีการออกแบบและสร้างงานนำเสนอ การสร้างสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ เอกสารสิ่งพิมพ์ และเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อชิ้นงานให้มีความน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้สร้างชิ้นงานอื่น ๆ ได้อย่าสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง และเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี