การสร้าง E-book ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

มานิตย์ พิมพิศาล

โรงเรียนปทุมานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างหน้าปก E-book โปรแกรม Power point