ผู้สอน
หรรษมน เพ็งหมาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Tourism Business Management (0705453)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20594

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการะุรกิจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมในการดำเนินการธุรกิจ