เครื่องดนตรีไทย

เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญณะยอง

คำอธิบายชั้นเรียน

เครื่องดนตรีไทย