ภาษาไทย (คุณครูอัญชนา ภูริศรี)

อัญชนา ภูริศรี

โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป.บึงกาฬ