ผู้สอน
คุณครูนริศรา โอชารส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4/3 ปีการศึกษา 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20644

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ออนไลน