ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (การตัดต่อมัลติมีเดีย)
ผู้สอน

ธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (การตัดต่อมัลติมีเดีย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20652

สถานศึกษา
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อมัลติมีเดีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.