ปวช.กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปี 2/2556

กมลรัตน์ เสนีย์ชัย

กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

กรณีศึกษา