เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social Studies CouponKru2016

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Anuchit Wattanaporn

Faculty of Education, Chiangrai Rajabhat University

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21