เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-304 ภาค1/2559 sociological theory

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ เลือกศึกษาแนวความคิดทฤษฎีสังคมวิทยาบางสำนัก ทั้งยุคคลาสสิกและปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีความขัดแย้งและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์