ผู้สอน
นางสาว อรพิมพ์ มงคลเคหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4064403 การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20685

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี