มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นางสาว จิราพร บุญเหลือ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20686

สถานศึกษา
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนแสนสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.