ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีจำนวนนักเรียน 28 คน