1/3ชย

บุญฤทธิ์ หนูปลอด

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ