ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้สอน

สมคิด นันต๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20696

สถานศึกษา
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์

หน่วยเสียง หน่วยคำ โครงสร้างประโยค วากยสัมพันธ์ และปฏิบัตินิยม นักศึกษาจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่อง

ของสังคมทางภาษาศาสตร์ จิตวิทยาทางภาษา และการประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.