ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 มีจำนวนนักเรียน 20 คน