หลักการใช้ภาษาจีน
ผู้สอน

อุไรรัตน์ สันบุญเป็ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
หลักการใช้ภาษาจีน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20704

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการให้คะแนน

  1. จิตพิสัย 10 คะแนน
  2. คะแนนเก็บ 30 คะแนน
  3. สอบกลางภาค 20 คะแนน
  4. ปลายภาค 40 คะแนน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.