ไวยากรณ์ภาษาจีน
ผู้สอน

ฐัมพิตา อินตา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ไวยากรณ์ภาษาจีน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20706

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

คะแนนเก็บ 20

สอบย่อย 30

จิตพิสัย 10

สอบกลางภาค 20

สอบปลายภาค 20


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.