ภาษาจีนเบื้องต้น
ผู้สอน

วริศรา ศรีสุวรรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20707

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนน 100 คะแนน

จิตพิสัย 10 สอบกลางภาค 30 สอบย่อย 10
งาน 20 ปลายภาค 30

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.