เรียนกะซือแพรว
ผู้สอน

ฐาปนี พุ่มกลัด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เรียนกะซือแพรว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20710

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

Course

การเก็บคะแนน คะแนน จิตพิสัย
เข้าเรียนครบเอาไป 20 5 5

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.