เรียนกะซือแพรว

คำอธิบายชั้นเรียน

Course

การเก็บคะแนน คะแนน จิตพิสัย
เข้าเรียนครบเอาไป 20 5 5