เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนแสนง่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิภาว๊ ฤทธิ์ทอง

หมาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ คะแนน
คแนนเก้บ 30
สอบ 20

เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน มีดังนี้