ผู้สอน
วิภาว๊ ฤทธิ์ทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีนแสนง่าย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20716

สถานศึกษา

หมาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


คำอธิบายชั้นเรียน
รายการ คะแนน
คแนนเก้บ 30
สอบ 20

เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน มีดังนี้